SOS-Trang Trí

Kích Thước mm: 100×500

Màu Sắc: Đầy đủ

Inox sus 304

0911.263.133