Cút Góc 63

Cút dùng để đấu góc vuông . Thay vì phải cắt mòi chéo thì cút được sử dụng để tạo nên sự mềm mại hơn cho sản phẩm . Thẩm mỹ hơn do ít phải sử dụng mối hàn .

0911.263.133