Hoa Văn Trang Trí Cổng-HD24

Kích thước(mm): 590×980

Màu Sắc: Vàng ; Trắng Vàng. Đen Vàng, Đỏ Đồng…..

 

0911.263.133