Cổng Inox Màu_TH01

Quy Cách SP:

Cái Hộp 45x75x1.2mm Cán Hoa Văn – Màu Đen

Nan đứng: 25x25x0.9mm Cán Hoa Văn Màu Đen

Hoa Văn Mạ Vàng

Giá: 3.400.000 đến 3.900.000/m2

0911.263.133